FUKUI SHI Pasta total 48
1
saizeriya feamo^rufukuimise
2
pittsueriaferi^chie
3
o^shanzu
4
itariaryouri tenda rossa
5
pisori^nooowadamise
6
saizeriya fukuishinbomise
7
CoCoichibanya fukuikaihatsumise
8
yougashimisekoronba honten
9
ushitoraNeo oowadamise
10
sutaminatarou fukuimise
11
kapita^no
12
sute^kinoueken
13
MalaM Resort Dining【rizo^to dainingu maramu】
14
nishikibashitsukyo
15
ra・gajigaji
16
gurosso(grosso)
17
napori
18
bekkietta
19
popora^re
20
agi^
21
burio^ni
22
CoCoichibanya
23
kawai
24
tekisasuhanzu fukuimise
25
tekisasuhanzu shitsukyomise
26
shie・pinori
27
CoCoichibanya fukuihorinomiyamise
28
CoCoichibanya fukuiinta^mise
29
itariasupagetei
30
saizeriya fukuiekimaemise
31
ba^nzukicchin
32
itaria^noeffe Italiano Effe
33
itariashokudouITSUKI
34
Spuntino
35
torattoria chao
36
takanotsume
37
torattoriabe^ne
38
fiorentei^na
39
iru・bosuko
40
taberunapinori
41
tarutei^na
42
risutorante・kashi^na
43
itarian・tomato kafejunia
44
bisutorosangen
45
Vesta
46
itariantomato
47
itarian&tetsukuripankoubou bonjoruno
48
tekisasuhanzu haruemise