GUJO SHI Pasta total 4
1
pasuta・kicchin&ba^ OWL
2
suzumenoiori
3
resutoro・sanpa
4
koronbaccho