TSURUOKA SHI Pasta chottoitaria21torattori^a the way to go & Pasta Restaurant book japan
chottoitaria21torattori^a
TSURUOKA SHI ,YAMAGATA ,997-0027 ,Japan
Tel.0235-23-7739
05 5.0 [0reviews]
Google MAP