YOKOSUKA SHI Pasta itarianba^rutoruu^ the way to go & .Home Page Pasta Restaurant book japan
itarianba^rutoruu^
YOKOSUKA SHI ,KANAGAWA ,238-0007 ,Japan
Tel.046-825-5620
Home Page
Google MAP