KAWASAKI SHI Pasta supagetteishokudou dona shinyuriokamise the way to go & .Home Page Pasta Restaurant book japan
supagetteishokudou dona shinyuriokamise
KAWASAKI SHI ASAO KU ,KANAGAWA ,215-0021 ,Japan
Tel.044-965-8204
Home Page
Google MAP